RAČUNOVODSTVO

 

Naše storitve prilagajamo vsem podjetjem. Širino naših storitev in specifičnost posameznega podjetja nas vodijo k natančnemu in profesionalnemu opravljanju naših storitev.

Za vas opravljamo naslednje storitve:

 • vodenje glavne knjige
 • vodenje knjige izdanih in prejetih faktur (DDV)
 • evidenco terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev
 • obračun davka na dodano vrednost
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev
 • izdelava zaključnih bilanc (bilanca stanja, izkaz uspeha)
 • izdelava medletnih bilanc
 • vodenje blagajne
 • obračun plač
 • obračun prispevkov za s.p., regresov, pogodb o delu, avtorskih honorarjev, potnih stroškov, dohodnine ...
 • obračun podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih
 • obračun obresti
 • izdelava predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine (e-izvršba)
 • pomoč pri planiranju denarnih tokov
 • ostale storitve po dogovoru

an image
FIDERA d.o.o.

SREDNJE GAMELJNE 32h
 
1211
Ljubljana-Šmartno.

Email: info@fidera.si

mob: 041/634-691